Inkomstdeklaration 2

I denna artikel introducerar vi dig till inkomstdeklaration 2.

Allmänt

Varje år måste samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna in sin deklaration (inkomstdeklaration 2) till Skatteverket. Det gäller oavsett om det har varit någon verksamhet i bolaget eller inte. Deklarationen kan lämnas in antingen med pappersblankett eller digitalt på skatteverket.se.

När du senast ska ha lämnat in din deklaration beror dels på ditt räkenskapsår, och dels på om du väljer att lämna in på papper eller elektroniskt. Hos skatteverket.se hittar du information om vilka datum som gäller för ditt bolag.

Deklarationens delar

Blankett inkomstdeklaration 2 (INK2) består av tre delar:

  • INK2 - Framsidan där bl.a. överskott/underskott framgår
  • INK2R - Räkenskapsschema som i princip är en återspegling av resultat- och balansräkning från årsredovisningen
  • INK2S - Skattemässiga justeringar som i princip är en återspegling av skatteberäkningen
Som framgår ovan innehåller inkomstdeklarationen i huvudsak information som finns tillgänglig i antingen årsredovisningen eller skatteberäkningen från bokslutet. Utöver detta lämnas vissa tilläggsupplysningar.

Inlämning till Skatteverket

Deklaration kan lämnas in antingen på papper eller digitalt till Skatteverket. E-revisor.se har stöd för bägge varianter.

Inlämning på papper

Var år skickar Skatteverket ut deklarationsblanketten med vissa uppgifter förtryckta. Blanketten omfattar av samtliga delar, huvudblanketten samt bilagorna INK2R och INK2S. Du kan välja att fylla i blanketten för hand, skriva under och lämna in.

Om ni upprättar bokslutet på e-revisor.se kommer ni kunna ladda ner en blankett som kan skrivas ut med samtliga nödvändiga uppgifter ifyllda. Ni skriver ut och under samt lämnar in till Skatteverket. I det här fallet behövs inte den blankett som Skatteverket har skickat ut.

Inlämning digitalt

Om ni har BankID kan ni även lämna in deklarationen digitalt på skatteverket.se. Två moment behöver utföras för att lämna in deklarationen:

  1. Ladda upp två datafiler (SRU-filer) via Skatteverkets filöverföringstjänst.
  2. Logga in på Skatteverkets e-tjänst för inkomstdeklaration 2 och fyll i huvudblanketten.
De två SRU-filerna motsvarar blanketterna INK2R och INK2S och huvudblanketten är framsidan av deklarationsblanketten. Det är först när ni utfört bägge steg ovan som deklarationen anses vara inlämnad. Ni får en kvittens av Skatteverket per steg som slutförs, vilka bör sparas.

Om ni upprättar bokslutet på e-revisor.se kommer ni kunna ladda ner bägge SRU-filerna och de uppgifter som ni behöver uppge i huvudblanketten. Ni får även instruktioner om hur ni ska lämna in digitalt. Pappersblanketten som Skatteverket skickar ut kan ni bortse från om ni lämnar in digitalt.

Behöver ni hjälp?

Med e-revisor.se kan ni enkelt upprätta bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration ditt aktiebolag eller ekonomisk förening själv. Ni får ut inkomstdeklaration 2 som ni kan lämnas in på papper eller digitalt. E-revisor.se leder dig igenom hela processen.

Vi kan även biträda er på konsultbasis om ni behöver hjälp med inkomstdeklarationen eller bokslut och årsredovisning.


Skapad av: Kevin Lindmark
Skapad: 2021-03-12